VĚTREJTE EFEKTIVNĚ BEZ ZTRÁTY TEPLA

Ať už plánujete stavbu nového domu nebo modernizaci stávajícího, naše technologie řízeného větrání s rekuperací tepla přinese do vašeho domova maximální komfort, úsporu energie a zdravější prostředí. 

Montáž a dodávka na klíč

Specializujeme se na pasivní rekuperační jednotky, součástí našeho sortimentu jsou i decentrální (lokální) rekuperační jednotky často využívané např. do bytových domů. V rámci řízeného větrání s rekuperací tepla jsme schopni vyřídit dotaci NZÚ

Víte oč jde a máte jasnou představu? Nezdržujte se dalším čtením a napište nám hned! 

PROČ CHTÍT ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA?

Větrání je zásadní pro udržování zdravého a příjemného prostředí v budovách. Důležitost správného větrání se týká jak bytových domů, tak i komerčních budov a dalších prostor.

  • Zajišťuje čerstvý vzduch. Pravidelné větrání zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru. Čerstvý vzduch obsahuje vyšší koncentraci kyslíku a nižší koncentraci znečišťujících látek. To přispívá ke zlepšení kvality vzduchu, podporuje lepší dýchání a zvyšuje pohodu osob v budově.
  • Reguluje hladinu oxidu uhličitého (CO2). Při jeho vyšších koncentracích, které bohužel v našich místnostech (včetně kanceláří nebo školních tříd) nejsou výjimkou, dochází ke snížení pozornosti, únavě, bolestem hlavy aj. nežádoucím symptomům. Pravidelný přívod čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru je důležitý pro optimální fungování mozku. Kyslík je klíčovou živinou pro mozkovou aktivitu. 
  • Odstraňuje znečištění. Vnitřní prostředí budov může obsahovat různé znečišťující látky, jako jsou výpary z chemických produktů, tabákový kouř, alergeny, prach, plísně a další škodlivé části. Správné větrání pomáhá odstraňovat tyto látky a udržovat tak vzduch čistý. Větrání může také minimalizovat zápachy způsobené potravinami, domácími zvířaty nebo odpadními látkami.

 

V neposlední řadě má také správně větrání zásadní vliv na kondici vlastní budovy, stavebních konstrukcí i vnitřního vybavení.

JAK ALE VĚTRAT EFEKTIVNĚ BEZ ZTRÁTY TEPLA?

Rekuperace vzduchu je proces, při kterém využíváte tepelnou energii z odpadního vzduchu pro ohřev nebo ochlazování čerstvého přívodního vzduchu. Jedná se o technologii, která se používá v systémech větrání a klimatizace s cílem zlepšit energetickou účinnost a kvalitu vzduchu v budovách. V současné době jsou k dispozici následující možnosti:

Rekuperace s obnovou tepla (Heat Recovery Ventilation - HRV): Tato metoda využívá výměník tepla k přenosu tepla mezi přívodem a odvodním vzduchem. Výměník tepla umožňuje přenos tepla z teplejšího vzduchu na studenější vzduch bez jejich smíchání. To umožňuje předávat tepelnou energii z odpadního vzduchu na přívodní vzduch, což snižuje potřebu dodatečného ohřevu čerstvého vzduchu. Tato metoda se používá zejména pro regulaci teploty a energetické účinnosti.

Rekuperace s obnovou tepla a vlhkosti - HR


Co Vám nabízíme? Jak vypadá realizace zakázky? 

Průběh zakázky rekuperace vzduchu se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a projektu (např. stavebních či financování dotací, řešení PENB apod.) Nicméně, zde je obecný přehled typických kroků, které tvoří páteř procesu zakázky rekuperace vzduchu:

1. Iniciace a identifikace potřeb: Prvním krokem je identifikace potřeby rekuperace vzduchu a plánování projektu. Zde se řeší otázky, jako je rozsah větracího systému, požadovaná kapacita, specifické požadavky a požadované vlastnosti rekuperačního systému.

2. Analýza a návrh: Po počáteční fázi se provádí důkladná analýza a návrh větracího systému vč. obhlídky na místě. To zahrnuje zhodnocení potřeb budovy, jako je počet osob, objem prostorů, tepelné ztráty, klimatické podmínky a další faktory. Na základě těchto informací je navržen vhodný větrací systém s ohledem na efektivitu, energetickou účinnost a splnění požadavků budovy.

3. Cenová nabídka. Na základě předchozího kroku pomůžeme zákazníkovi s výběrem, tak aby respektoval jeho přání po technické i finanční stránce.

4. Vystavení a úhrada zálohové faktury: Ano, necháváme si zaplatit předem. Proč? Zavazuje to zákazníka i nás k rychlé a zdárné spolupráci. S platbou předem máte zajištěno, že Vaše zakázka bude dupat jako králíci.5. Realizace a instalace větracího systému:  Tato fáze zahrnuje následující kroky: A. Plán instalace, který obsahuje detailní informace o postupu instalace větracího systému. Plán zahrnuje například rozvržení větracích jednotek, umístění vzduchových kanálů, montážní postupy a další specifikace B. Příprava pracoviště - stavby C. Instalace rozvodů vzduchu a zkouška osazení jednotky D. Po dokončení interiérů finální osazení jednotkou, její kalibrace popř. i spuštění systému.

6. Předání díla: Po uvedení systému do provozu je zákazník proškolen k obsluze a provede kontrolu a přijetí dodaného řešení. Zahrnuje prověření správného systému, měření parametrů a ověření, zda systém splňuje fungování stanovených požadavků a specifikací. Obsahuje i předání potřebné dokumentace.

NAŠE REFERENCE VÁM PROZATÍM RÁDI POSKYTNEME NA VYŽÁDÁNÍ. NA JEJICH POUTAVÉ PREZENTACI PŘÍMO ZDE PRÁVĚ PRACUJEME.

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY


Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.